Руководства, Инструкции, Бланки

форма разрешения на выезд ребенка за границу образец

Рейтинг: 4.7/5.0 (500 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Форма разрешения на выезд ребенка за границу образец

Відповідно до "Правил перетинання державного кордону громадянами України ", затверджених постановою КМ України від 27.01.1995 року №57:

"2-1. Перетинання державного кордону для виїзду за межі України громадянами, які не досягли 16-річного віку, здійснюється лише за згодою обох батьків (усиновлювачів), піклувальників (далі - батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними.

2-2. Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі одного з батьків або у супроводі осіб, які уповноважені одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків не перебуває у пункті пропуску через державний кордон;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
- коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;
- коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном;

3) у разі пред'явлення оригіналів документів або їх нотаріально посвідчених копій:
- свідоцтва про смерть другого з батьків;
- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
- рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
- довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

2-3. Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі."

Увага!
У випадку перетинання державного кордону для виїзду за межі України громадянами, які не досягли 16-річного віку у супроводі обох батьків, які мають різні прізвища, у пункті пропуску через державний кордон потрібно пред'явити оригінал свідоцтва про народження.

Зразок Дозволу на виїзд дитини за кордон

ЗА МІСЦЕМ ВИМОГИ
ВСІМ, КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ
КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНАМ
ОРГАНАМ МИТНОГО ТА
ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ

Батько: Прізвище Ім’я По-батькові
(паспорт: серія та № ,
виданий ххххххххххххх РВ УМВСУ
у ххххххххх обл. 00.00.0000 року),
що зареєстрований:
м. ххххх, вул. б. хх, кв. хх

Мати: Прізвище Ім’я По-батькові
(паспорт: серія та № ,
виданий ххххххххххххх РВ УМВСУ
у ххххххххх обл. 00.00.0000 року),
що зареєстрована:
м. ххххх, вул. б. хх, кв. хх

Ми, Прізвище Ім’я По-батькові батька. Прізвище Ім’я По-батькові матері. даємо свою згоду на тимчасові поїздки закордон в Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину та інші країни-учасниці Шенгенської Угоди в період з хх.хх.хххх року по зазначити дату не раніше, ніж через 1 місяць після закінчення терміну туру нашому неповнолітньому сину (нашій неповнолітній доньці ) – Прізвище Ім’я По-батькові. хх.хх.хххх року народження, у супроводі Прізвище Ім’я По-батькові 1-го супроводжуючого. що зареєстрований ( а ) у місті хххххх, по вул. б. хх, кв. хх. Прізвище Ім’я По-батькові 2-го супроводжуючого. що зареєстрований ( а ) у місті хххххх, по вул. б. хх, кв. хх. яким ( якому якій ) дозволяємо, в разі необхідності, вжити заходи для збереження життя і здоров’я дитини, і які ( який яка ) також забезпечать ( забезпечить ) повернення нашого сина (нашої доньки ) в Україну по закінченню терміну перебування. Цією заявою також даємо свою згоду на відкриття нашому сину (нашій доньці ) візи.
Сповіщаємо, що підстав, які відповідно до ст.6 Закону України «Про порядок виїзду і в’їзду в Україну громадян України» обмежують право нашого сина (нашої доньки ) на виїзд за кордон, немає.
А також цією заявою повідомляємо, що всі фінансові витрати, пов’язані з цією поїздкою, ми, Прізвище Ім’я По-батькові батька та Прізвище Ім’я По-батькові матері. беремо на себе.

« ___ » _________________ 20хх року

Підписи:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

форма разрешения на выезд ребенка за границу образец:

 • скачать
 • скачать
 • Другие статьи

  Выезд ребенка за границу

  Выезд ребенка за границу

  В преддверии туристического сезона, все больше родителей озадачиваются вопросом, как правильно оформить документы для выезда ребенка за границу? Давайте разберемся в этом вопросе.

  Выезд ребенка за границу с обоими родителями

  Документы, необходимые для выезда ребенка до 14 лет:

  1. Заграничный паспорт, или

  2. Паспорт родителя, с вклеенной фотографией ребенка, на которой стоит печать паспортно-визовой службы (только для документов, оформленных до марта 2010 года), или

  3. Свидетельство о рождении со штампом или вкладышем, подтверждающим наличие российского гражданства, при поездках в Беларусь. Украину, Казахстан, Молдавию, Таджикистан, Кыргызскую Республику, Абхазию, Южную Осетию и Армению.

  Дети старше 14 лет. при выезде за границу, должны иметь собственный паспорт.

  Если у вашего ребенка другая фамилия и он пересекает границу по собственному паспорту, рекомендуем взять с собой нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.

  Выезд ребенка за границу с одним родителем

  Если ребенок выезжает за границу только с одним из родителей, предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется. За исключением случаев, когда было оформлено заявление на запрет выезда ребенка за границу.

  Обратите внимание, что данное требование относится только к выезду за пределы РФ. Правила въезда и выезда других стран могут отличаться, поэтому, во избежание неприятных ситуаций, мы советуем нотариально оформить согласие второго родителя на выезд ребенка.

  Какие документы могут потребовать на границе других стран?
  • Если ребенок находится под вашей опекой или попечительством, то может понадобиться согласие от органов опеки.
  • В случае смерти второго родителя, мы рекомендуем взять с собой нотариально заверенную копию свидетельства о смерти.
  • Если в свидетельстве о рождении отец написан со слов матери, то для выезда за границу, а также для получения визы, может понадобиться справка из органов ЗАГС по форме № 25, подтверждающая статус матери-одиночки.
  • В случае, когда один из родителей лишен родительских прав, требуется копия заключения суда.
  • Если местонахождение второго родителя неизвестно, необходимо предоставить справку из милиции, о том, что он находится в розыске или считается пропавшим без вести.

  Перед поездкой, обязательно уточните правила пересечения границы с детьми той страны, куда вы направляетесь.

  Внимание! При выезде ребенка с одним из родителей в Израиль и Бельгию, для оформления визы, кроме нотариального согласия от родителя, требуется поставить печать «Апостиль». Ее можно поставить в Министерстве Юстиции.

  Выезд ребенка с родственником или сопровождающим

  Выезд ребенка за границу без родителей или опекунов, разрешен только при наличии собственного паспорта и нотариального согласия на выезд ребенка за границу.

  Это означает, что если ребенок выезжает с бабушкой или совершеннолетним братом или сестрой, то перед поездкой надо обратиться к нотариусу для оформления разрешения.

  Требования к форме и содержанию согласия родителей на выезд ребенка

  Единой, законодательно утвержденной формы согласия родителей на выезд ребенка за границу нет. Как правило, у нотариуса есть образцы данного заявления.

  Однако, согласно закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в данном документе должны быть сведения о сроке выезда и государстве или государствах, которые намерен посетить ребенок. Не допускается указания страны в виде «страны Евросоюза» или «страны СНГ».

  Срок действия данного согласия может быть ограничен датой, например, до 31.12.2013, а также периодом, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Кроме этого, срок может определяться указанием на определенное событие, например, совершеннолетие, окончание срока действия визы или паспорта.

  Если вы оформляете согласие на выезд для получения визы, уточните в консульстве или визовом центре, какие сведения должны быть в нем указаны. В разных странах, требования могут существенно различаться.

  Выезд ребенка без сопровождающего

  Для начала давайте определимся, с какого возраста дети могут выезжать за границу без сопровождения.

  • Дети до 2-х лет – могут выезжать только в сопровождении совершеннолетнего лица.
  • Дети от 2-х до 12-ти лет – могут выезжать самостоятельно, только при согласии и под наблюдением перевозчика. Как правило, данный момент прописан в правилах перевозчика.
  • Дети старше 12-ти лет – могут выезжать без сопровождения.

  Обратите внимание, что данное правило касается только России и российских авиакомпаний, при выезде или въезде в другие страны, а также при перелете иностранной авиакомпанией, данные требования могут отличаться .

  Как и в предыдущем варианте, нам понадобится паспорт и согласие на выезд ребенка от обоих родителей, но в данном случае должна быть строка о том, что ребенок едет без сопровождения.

  Запрет на выезд ребенка за границу

  Любой родитель или опекун может запретить выезд ребенка за границу. Для этого необходимо подать специальное заявление, оформленное в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 г. № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».

  Проверить, выдан ли на ребенка запрет на выезд можно в отделении ФМС по месту жительства.

  Если запрет выдан, его можно обжаловать в судебном порядке.

  Оцените статью: (2 голосов, средняя оценка: 3,00

  Поиск по блогу:

  Документы которые необходимы для согласия на выезд несовершеннолетних детей за границу

  Документы которые необходимы для согласия на выезд несовершеннолетних детей за границу

  Опубликовал notarius в сб, 05/25/2013 - 21:30

  В соответствии со статьями 20-23 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» несовершеннолетние граждане России могут покидать ее территорию только с согласия родителей (усыновителей, опекунов или попечителей). Если несовершеннолетний гражданин выезжает за границу с кем-то из родителей, то необходимо получить согласие на выезд ребенка за границу от второго родителя, если же вообще без сопровождения родителей (например, в составе туристической группы), то такое согласие потребуется от обоих родителей.

  Если же один из родителей или иных законных представителей не дает свое согласие на выезд несовершеннолетних детей за границу, то вопрос о возможности их выезда из России можно решить только через суд, что займет довольно много времени, а итоги такого процесса предсказать затруднительно. Так что решить этот вопрос иногда бывает довольно затруднительно, особенно при наличии конфликта между супругами.

  Нотариус согласие заверяет с целью удостоверения факта разрешения на выезд ребенка именно родителем, а не каким-то посторонним лицом. Соответственно, и явиться к нотариусу родителю придется лично.

  Особого оформления согласие на выезд ребенка не требуется - образцы этого документа предоставляет нотариус. Главное, чтобы в этом документе была указана следующая информация:

  • государства, в которые выезжает ребенок;
  • срок выезда за пределы РФ (с указанием точных дат выезда и въезда);
  • лицо, ответственное за жизнь и здоровье ребенка за пределами РФ, если он выезжает без сопровождения родителей (руководители групп).

  Законодательство некоторых стран предусматривает необходимость представления перевода согласия на выезд ребенка за границу, причем подпись переводчика должна быть заверена нотариально, а на переводе проставлен апостиль. Этот момент надо выяснять в посольстве или консульстве принимающего государства.

  Перечень документов для оформления согласия на выезд ребенка, который необходимо предъявить нотариусу:

  • действующие паспорта законных представителей ребенка;
  • свидетельство о рождении ребенка или его собственный заграничный паспорт;
  проездные документы ребенка с указанием пункта назначения и срока поездки несовершеннолетнего;
 • виза, разрешающая въезд в иностранное государство, если ее наличие требуется.
 • Также необходимо предоставить нотариусу сведения о лице, ответственном за жизнь и здоровье ребенка в поездке. В ряде случаев при пересечении ребенком границы потребуются и иные документы. Если один из родителей умер - свидетельство о смерти, если фамилии родителей и ребенка не совпадают - свидетельства о браке, разводе и прочие документы, подтверждающие изменение фамилии. Следует помнить о том, что может потребоваться нотариальное заверение перевода и проставление апостиля на вышеперечисленные документы. К процедуре получения и оформления согласия родителя на поездку нужно относиться очень серьезно, иначе выезд за границу с ребенком может сопровождаться проблемами и проволочками.

  foot-menu

  Уважаемые посетители! Вы находитесь на справочно-информационном портале, которые поможет вам в поиске нотариуса в Москве и Санкт-Петербурге. Удобный поиск и навигация помогут быстро найти нотариальную контору или нотариуса по удобным вам критериям поиска. Это может быть как поиск по станции метро, район, округ. Для удобства есть так же схема проезда на карте, которая поможет вам для лучшей навигации и ориентации по местности. В базе находятся все необходимые данные о нотариусах, это их телефон, адрес, а так же график работы. Так же на сайте есть много информации и ответов на часто задаваемые вопросы. Например, много статей и информации по завещаниям, как правильно оформлять и прочее. Надеемся, что вам у нас будет интересно, и вы найдете ответы на интересующие вас вопросы.

  Оформление разрешения родителя на выезд ребенка за границу

  Оформление разрешения родителя на выезд ребенка за границу

  Если ребенок едет в туристическую или гостевую поездку в зарубежные страны с одним из родителей, согласие второго не требуется. Но если у второго родителя, возникнет желание воспрепятствовать выезду заграницу, он может создать обращение в миграционную службу заявление, в котором выразит свое несогласие. При наличии такого заявления выезд становится невозможным. Разрешение выезда ребенка за границу в таком случае можно получить только при помощи подачи заявления в судебный орган.

  Случаи, когда согласие второго родителя обязательно

  Некоторые страны требуют обязательного согласия родителей на въезд в страну, выдвигая подобные требования на этапе оформления визы. Для изготовления согласия необходимо обращаться в нотариат со следующим комплектом документов:

  • паспорт родителя, который соглашается на выезд;
  • свидетельство о рождении;
  • согласие, реализованное в письменной форме.

  Форму согласия можно получить за дополнительное вознаграждение у нотариуса или заказать в специализированной компании. Семейная юридическая консультация может оказать практическую помощь в составлении документов и решении наиболее острых вопросов, связанных с выездом ребенка за просторы родного государства.

  Обязательные сведения

  Согласие не может быть бессрочным. Важно указать конкретные даты пребывания ребенка в иностранном государстве. Последние изменения законодательства позволяют указывать срок «до совершеннолетия», но при этом важно обозначить перечень стран. Если ребенок поедет в страну, которой нет в перечне, потребуется составление дополнительного согласия.

  Документы для выезда

  Документы для выезда за границу с ребенком:

  • свидетельство о рождении, со штампом о гражданстве или отдельной справкой;
  • загранпаспорт родителей или заграничный паспорт ребенка;
  • перекрестная доверенность на другого родителя(актуальная для зоны Шенгена).
  Решение вопросов в суде

  Выезд заграницу с ребенком может осуществляться и в случае отсутствия второго родителя в результате смерти или безвестного отсутствия. Если вопрос о выезде решается в процессе судебной тяжбы в качестве аргументации можно использовать следующие факты:

  • неуплата или уклонение от алиментных выплат;
  • отсутствие участия в воспитательном процессе. При этом важно, чтобы все аргументы имели документальное подтверждение, а не были голословными утверждениями заинтересованной стороны.
  Особенности оформления согласия

  Согласие может быть не только разрешительным документом, но и наделять сопровождающего родителями обязанностями по обеспечению прав ребенка и ответственности за его жизнь. Составление согласия в нотариате стоит 100 рублей. Дополнительно оплачиваются печатные работы и услуги консультирования.

  В большинстве случаев требуется перевод согласия на язык страны, в которую направляется ребенок. Информацию можно получить в визовых центрах или в посольстве иностранного государства. Перевод можно производить самостоятельно, если вы в совершенстве владеете иностранными языками или заказать его в специализированной компании. При заказе перевода у специалистов потребуется предоставление копии согласия, заверенной нотариусом и сведений о загранпаспортах.

  Личного присутствия при осуществлении перевода не требуется. Готовый перевод также визируется нотариусом. Если кроме перевода для оформления документации на въезд требуется проставление апостиля, то необходимо обратится в минюст. Стоимость процедуры оценивается в 1500 рублей.

  Особые нюансы возникают при оформлении согласия, когда у детей и родителей фамилии не совпадают. В таком случае потребуется предъявление документов, иллюстрирующих родственные связи. Если родители разведены, в судебном порядке можно добиться освобождения от обязанности оформлять согласие.

  Форма разрешения на выезд ребенка за границу образец

  Категория спора: о снятии запрета на вывоз ребенка за пределы Российской Федерации

  Ответчик: гражданин К

  Решение первой инстанции: исковые требования удовлетворить полностью.

  Краткая суть дела:

  Мать с ребенком собрались съездить отдохнуть за пределы РФ. Были куплены дорогостоящие путевки в Австрию. В аэропорту выяснилось, что на девочку установлен запрет на выезд за пределы страны. Сразу понять кто и почему установлен запрет женщина не смогла. Как оказалось, запрет был наложен отцом ребенком и действовал уже более года. В итоге путевка пропала, отдых не состоялся. Оказывается бывший супруг (отец ребенка) установил запрет на выезд своей дочери за границу, как позже выяснилось, в целях безопасности и боязни что дочь увезут на постоянное место жительства в другую страну. Запрет был установлен незаконно, через собственные связи с приставами, без решения суда. Мать о запрете не знала.

  Двумя годами ранее, при рассмотрении вопроса о назначении алиментов с бывшего супруга на ребенка, в суде ставился вопрос о разрешении выезда заграницу ребенку, поскольку имелись основании полагать что бывший супруг установит запрет на выезд, однако суд счел данное основание беспочвенным, так как оснований для запрета на выезд в данном конкретном случае не предусматривалось.

  Бывший супруг, используя свой административный ресурс и связи с приставами, негласно, установил запрет на выезд своему же ребенку за границу в связи с опасениями, что мать захочет тайно поменять место жительства ребенка и не дает ему с ним видеться. Однако порядок и график посещений с ребенком был определен решением суда и не нарушался с момента вступления его в силу. О нарушениях порядка свиданий с ребенка бывший супруг в судебные органы не обращался.

  Судом правомерно было вынесено решение о снятии запрета на выезд. Истец не заявляла требований о компенсации материального и морального вреда в связи со срывом отпуска и потерей денежных средств. Данное право у нее после снятия запрета остается в полном объеме.

  Чтобы не попасть в неловкую и крайне неприятную ситуацию при выезде со своим чадом за границу, следует быть как минимум предусмотрительным. Есть сервисы проверки исполнительных листов и в отношении установленных запретов физических лиц (граждан) на выезд. Проверить запрет на выезд можно по ссылке http://r77.fssprus.ru/iss/ip/. На сайте необходимо выбрать регион. ввести ФИО и дату рождения. Не лишним будет перед покупкой тура обратиться лично в территориальный отдел службы судебных приставов. поскольку иной раз дозвониться до этого ведомства чаще всего бывает крайне сложно. Если уж так попало что вы оказались в похожей ситуации, не стоит отчаиваться, можно обратиться в суд. Суд так же может взыскать с виновника неправомерных действий материального вреда (ущерба) и морального вреда. Стоит не забывать, если запрет установлен на законном основании по делу в котором вы были приглашены надлежащем образом как сторона по делу и не присутствовали в силу незнания, вины второй стороны в установлении запрета и в ущербе, которые вы можете понести в будущем не будет.

  Именем Российской Федерации

  25 июня 2015 года

  Одинцовский городской суд Московской области в составе I председательствующего судьи Павловой И.М.

  при секретаре Ружицком А.В.

  рассмотрев в открытом судебном заседании

  гражданское дело по иску С к К о снятии запрета на вывоз ребенка за предела Российской Федерации,

  Истец С и ответчик К являются родителями несовершеннолетней Я 20.04.2009 года рождения. Брак расторгнут 18.11.2011г. После расторжения брака ребенок проживает с матерью.

  Осенью 2012г. истец приняла решение провести период зимних выходных и праздничных дней с ребенком в Болгарии. Предполагалось, что дочь провеет время на море, подышит морским воздухом, в том числе в целях профилактики и лечения простудных заболеваний. С указанной целью истцом были приобретены путевки в Болгарию на период с 31.12.2012г. по 07.01.2013г. стоимость которых составила 60 644 руб. однако пункт пограничного контроля не выпустил ребенка и з страны, поскольку ответчик в 2012 года оформил запрет на вывоз дочери за пределы РФ.

  Решением Тимирязевского районного суда г. Москвы от 08.02.2013года установлено постоянное проживание несовершеннолетней Я с матерью и установлен порядок общения ребенка с отцом.

  Решением Красногорского городского суда Московской области от 20.05.2013г. с ответчика в пользу истца взысканы алименты на содержание дочери. Указанным решением истцу отказано в удовлетворении иска в части разрешения выезда несовершеннолетней за пределы РФ, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии таких препятствий.

  Тем не менее, в мае 2013 года истец опять не смогла вывезти дочь на отдых в Анталию, где планировалось отдыхать в период с 29.05.2013 года по 05.06. 2013 года. Препятствием для поездки на отдых вновь стал запрет ответчика на вывоз ребенка за пределы страны.

  В настоящее время истец намерена вывезти дочь на отдых. Поездка вызвана не только необходимостью оздоровления ребенка, укрепления его иммунитета, но и желанием матери сменить дочери обстановку, дать ей новые впечатления, познакомить с миром. О поездках дочь постоянно слышит от других детей и ей очень хочется поехать и увидеть все своими глазами. Однако ответчик от переговоров и дачи согласия на выезд ребенка на отдых, уклоняется, что делает такую поездку невозможной. За последние два года ответчик не навещал дочь, несмотря на установленный судом порядок общения.

  В судебное заседание истец не явилась. Ее представитель по доверенности представитель (МЮС ЗАЩИТА ) на удовлетворении иска настаивала в полном объеме.

  Ответчик Ко в судебное заседание явился, иск не признал, указав на следующие обстоятельства. Ответчик возражает против удовлетворения иска о снятии запрета на выезд ребенка за пределы Российской Федерации об отсутствии согласия отца, поскольку даже несмотря на вступившее в законную силу решение суда об определении порядка общения с ребенком истица препятствует общению отца с ребенком. По настоящее время отец не может видеться с дочерью, истец прячет дочь, отец не знает, где проживает ребенок, где учится, какое медицинское обслуживание получает.

  Отец не желает препятствовать возможности своего ребенка отдыхать за пределами Российской Федерации, но в сложившейся ситуации, получается, что истица полностью ограничила ответчика в его правах как отца, все попытки отца мирно разрешить сложившуюся ситуацию заканчиваются скандалами со стороны матери и угрозами сменить ребенку фамилию и увезти ребенка за пределы РФ. Из представленной истцом выписки из домовой книги усматривается, что ребенок проживает в квартире, где проживают еще 8 человек, как в таких условиях может жить ребенок. Он готов, хоть сейчас пойти к нотариусу и дать разрешение на выезд ребенка, но только с указанием конкретной страны и периода выезда ребенка. Кроме того он обращался в службу судебных приставов с исполнительным листом на предмет исполнения решения суда установившего порядок общения с ребенком, но ему вернули исполнительный лист, устно сказав, что они этим не занимаются. Обратился в органы опеки и попечительства, но ответ пока не получил.

  Он до последнего дня тянул с обращением в органы, потому, что не хотел травмировать ребенка и видеться с ним только с конвоем, он понимает, что разногласия родителей не должны отражаться на ребенке и не хочет, что бы ребенок запомнил его, как тот приходит к ней с полицией.

  3-е лицо - представитель Пограничной службы ФСБ России явился, просил рассмотреть дело без его участия.

  3-е лицо - представитель органов опеки и попечительства по Красногорскому району в судебное заседание не явился, извещен в соответствии со ст. 113 ГПК РФ.

  Суд, с учетом требования ст. 167 ГПК РФ счел возможность рассмотреть гражданское дело при данной явке.

  Изучив материалы дела, заслушав стороны, суд приходит к следующему.

  В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении Своих детей, в том числе и в отношении возможности выезда несовершеннолетнего гражданина из Российской Федерации.

  В связи с этим частью первой статьи 21 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" установлено, что в случае, если один из родителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке.

  Вместе с тем, реализация данного права каждого родителя не должна нарушать права и охраняемые законом интересы детей, гарантированные ст. 17 Конституции РФ, ст. 31 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступившей в силу для СССР 15.09.1990) и не может ставиться е зависимость от неразрешенных между родителями проблем. В противном случае будет иметь место злоупотребление родительскими правами, защита ребенка от которых осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 56 СК РФ.

  Судом установлено и следует из материалов дела, стороны состояли зарегистрированном браке, который прекращен 18.11.2011 года.

  От брака стороны имеют несовершеннолетнюю дочь Я 20.04.2009 года рождения.

  Решением Тимирязевского районного суда г. Москвы от 08.02.201Згода установлено постоянное проживание несовершеннолетней Яс матерью и установлен порядок общения ребенка с отцом (л.д. 14-18).

  Решением Красногорского городского суда Московской области от 20.05.2013г. с ответчика в пользу истца взысканы алименты на содержание дочери. Указанным решением истцу отказано в удовлетворении иска в части разрешения выезда несовершеннолетней за пределы РФ, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии таких препятствий (л.д. 11-13).

  01.05.2015 года истец с несовершеннолетней дочерью собиралась выехать за пределы Российской Федерации на отдых в Австрию на срок 10 дней и просила предоставить ей нотариальное согласие на вывоз ребенка за пределы РФ, а в случае отказа, предоставить такое согласие указать причину отказа (л.д. 29).

  27.11.2012 года ответчику ФМС России управлением по М.О. сообщено об установлении запрета на вывоз из Российской Федерации для пребывания за границей его несовершеннолетней дочери 20.04.2009 года рождения.

  Наличие данного запрета явилось основанием для ограничения выезда несовершеннолетней за пределы РФ на отдых в Болгарию на период с 31.12.2012г. по 07.01.2013г. на приобретенные путевки (л.д. 19-27).

  Мать с ребенком зарегистрированы и проживают по адресу: М.О. г. Красногорск, ул.ХХХ, по данному адресу ответчик направляет алименты на содержание дочери. Данное место жительства матери и ребенка установлено решением Тимирязевского районного суда г. Москвы от 08.02.2013 года. Следовательно, ответчик знает, где проживает его дочь.

  Судом также установлено, что со стороны Ко имеется спор о порядке участия в воспитании дочери, и для разрешения данного конфликта во внесудебном порядке им была предпринята такая мера воздействия на истицу, как запрет на выезд дочери за пределы РФ.

  В суде ответчик пояснял, что непосредственно против отдыха дочери за границей он не возражает. Однако из-за опасения, что истец вывезет дочь на постоянное местожительство за пределы Российской Федерации, сменит ребенку фамилию, им был наложен запрет на выезд дочери за пределы РФ.

  Вместе с тем, в случае возможности общения с дочерью, он готов дать нотариально заверенное согласие на вывоз дочери за пределы РФ и готов в суде согласиться снять запрет.

  Из анализа содержания статьи 21 Федерального закона N 114-ФЗ, статьи 61 Семейного кодекса Российской Федерации следует, что ограничение права несовершеннолетнего гражданина РФ свободно покидать свою страну установлено в целях защиты равных прав родителей в отношении своих детей, в том числе и в нон росе возможности выезда несовершеннолетнего ребенка из Российской Федерации.

  Из анализа представленных суду доказательств, в их совокупности не усматривается наличие объективных причин для сохранения запрета несовершеннолетней Я на выезд за пределы РФ, а наличие между сторонами конфликта об участии в воспитании детей может быть разрешен в судебном порядке.

  Доводы истца о том, что мать ребенка собирается вывезти ребенка на постоянное место жительство за пределы РФ голословны, не подтверждены доказательствами, соответствующими ст. 56,59,60, ч.2 ст. 71 ГПК РФ.

  При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении иска.

  Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд решил:

  Снять запрет на вывоз Я 20.04.2009 года рождения уроженки г. Москвы в сопровождении матери истца за пределы Российской Федерации, наложенный на основании заявления ее отца К в 2012 году.

  Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Московский областной суд через Одинцовский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

  Решение в окончательной форме изготовлено 30.06.2015 года.

  копирование материалов с сайта разрешено только с указанием ссылки на источник.